1966: Najaarswedstrijd

De najaarswedstrijd werd op 27 augustus 1966 gehouden in het jachtveld te Holthe bij Beilen. Aan deze wedstrijd deden 16 honden mee.

“Het weer was gunstig, droog en met oostelijke wind. Er stond nogal wat haver ongemaaid op het veld, hetgeen jammer was, temeer daar evenals in de meeste jachtvelden de patrijzenstand toch al matig was. De jury en de jachtopziener Mulder konden er dan ook niet in slagen alle honden voor de hoenders te brengen, laat staan hun gedrag na het schot te beoordelen. Dit is een groot bezwaar dat de organisatoren van de wedstrijd veel zorg baart.”

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 207