1981-06: Overlijden heer L.H. Thalen

Op 17 juni 1981 overleed op 71-jarige leeftijd de heer L.H. Thalen uit Assen. Al in 1956 was hij met zijn jachtcombinatie onze gastheer en stelde hij geheel belangeloos zijn jachtveld, toen gelegen in Holthe bij Beilen. ter beschikking van de vereniging.

De heer Thalen vervulde meermalen de functie van officieel geweer. In 1973 was er vanwege ruilverkavelingen e.d. weinig overgebleven van het eens zo mooie jachtveld, zodat de vereniging moest uitwijken naar andere locaties. Vanaf 1978 was de her Thalen echter weer onze gastheer in zijn prachtige jachtveld te Anderen (Drenthe). De vereniging is de heer Thalen veel dank verschuldigd.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 250