1948-01: Oprichting

In 1948 nam de heer E. Karst (Schoonebeek, Drenthe) het initiatief tot het oprichten van een rasvereniging voor de Drentsche Patrijshond. Samen met mej. A.E. van Heek stuurde hij aan alle hun bekende eigenaren en liefhebbers van de Drent een uitnodiging voor een vergadering in Zwolle op 5 juni 1948. Er verschenen slechts 13 personen. De vereniging werd opgericht en op 13 december 1943 verleende de Raad van Beheer haar voorlopige goedkeuring.

Doelstelling van de vereniging was:

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 109