1949-12: Buitenlandse shows

Ook in het buitenland lieten de Drenten zich bewonderen. Op 14 en 15 mei 1949 kwamen er vier uit op een in Bern gehouden tentoonstelling. Voor deze Nederlandse honden was grote belangstelling. In hetzelfde jaar werd er al een jonge Drent naar Zwitserland geëxporteerd en ook in andere landen was er belangstelling.

Zo ontving de Raad van Beheer een brief van een Franstalige meneer uit België die verzocht hem de raspunten van de Drent toe te zenden en wel zowel in het Nederlands als in het Frans. Dit verzoek werd gehonoreerd. Toen hem de rekening van het vertaalbureau in Den Haag van ƒ 48,- werd gestuurd reageerde hij gepikeerd, hij vond het ‘onsportief’ om zo’n hoog bedrag aan hem te vragen. De rekening werd nooit betaald…

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 181