1950: Clubmatch? Toch niet

In 1950 werd op de ledenvergadering voorgesteld om een Clubmatch te houden. Een van de argumenten was dat de Raad van Beheer op verzoek van de vereniging op 1 januari 1951 het Voorlopig Register zou sluiten. Men wilde alle honden die al een keer een ZG-kwalificatie (Zeer Goed) hadden behaald op een tentoonstelling de kans geven om nogmaals een ZG te behalen waardoor zij in het Voorlopig Register konden worden ingeschreven.

De Raad van Beheer ging echter niet akkoord met een Clubmatch. Als alternatief werd  voorgesteld de Drenten bijeen te brengen op de tentoonstelling in Rotterdam op 14 mei 1951. Het Voorlopig Register zou open blijven tot kort na de tentoonstelling in Rotterdam.

Bron: , bladzijde