1952: Samen met Friese Stabij- en Wetterhounvereniging?

Eind 1952 gingen er stemmen op om de vereniging samen te voegen met de Friese Stabij- en Wetterhounen-vereniging om gezamenlijk meer te bereiken voor de Nederlandse jachthondenrassen. De verenigingen zouden zich erover beraden, maar er werd niets meer van vernomen.

Bron: , bladzijde