1953: Ledenaantal

Ten tijde van het eerste lustrum in 1953 was het ledenaantal opgelopen tot 73.

Bron: , bladzijde