1954: Bestuursverkiezing

In het bestuur van de vereniging werden in 1954 herkozen: de heren Ir. A.J. Markoort en G.E. Lüps die aan de beurt waren om af te treden. De heer Markvoort kreeg de functie van vice-voorzitter.

Bron: , bladzijde