1954: Matige deelname tentoonstellingen

De deelname aan tentoonstellingen was ook in 1954 matig. In totaal kwamen er 14 Drenten uit en werd er 4x een kwalificatie ‘Uitmuntend’ gegeven en 8 keer ‘Zeer goed’. Tegenover dot schamele aantal inschrijvingen stond gelukkig het enthousiasme voor het meedoen aan de clubmatch, de gehoorzaamheidsproef en de veldwedstrijden.

Bron: , bladzijde