1954: Voorlopig Register weer openen?

Rond 1954 werd ervoor gepleit om het Voorlopig Register weer te openen. Twee dames van het bestuur maakten een tocht van anderhalve dag door Noord-Drenthe en Zuid-Groningen op zoek naar ‘onbekende’ honden. Het bleek dat er nog zeer veel Drenten-schoons rondliep.

Op 9 januari 1954 hadden 3 leden van het bestuur in Amsterdam een onderhoud met de Raad van Beheer over heropening van het Voorlopig Register (VR). Er werd overeengekomen dat inschrijving in het VR weer mogelijk zou zijn als de hond 2x een ‘Zeer Goed’-kwalificatie had behaald op een tentoonstelling en 1x een ‘Goed’ op een veldproef. Opname in Bijlage C van het NHSB was mogelijk als de hond in plaats van de kwalificatie ‘Goed’ op een veldproef de vermelding ‘Zeer Goed’ of ‘Uitmuntend’ zou hebben behaald. De eisen om in het VR of in Bijlage C te komen, waren dus aanmerkelijk verzwaard. Vooral voor de niet-jagende leden was het bijkans onmogelijk om hun honden opgenomen te krijgen in Bijlage C.

Bron: , bladzijde