1955: Sientje van dhr. R. Schuiling in Voorlopig Register

Enkele bestuursleden hadden in januari 1955 een gesprek met de Raad van Beheer om te bepleiten de Drentsche Patrijshond Sientje van de heer R. Schuiling ingeschreven te krijgen in het Voorlopig Register op grond van haar prestaties op de veldwedstrijden en haar overige uitzonderlijk goede resultaten. Met succes.

Bron: , bladzijde