1957: Overlijden voorzitter dhr. Vring

In 1957 leed de vereniging een zwaar verlies door het overlijden van haar voorzitter de heer J.A.M. v.d. Vring. De heer Ir. A.J. Markvoort volgde hem op. Als nieuw bestuurslid werdt de heer J.F. Baron van Hoogendorp gekozen.

Bron: , bladzijde