1958-05: Bestuursverkiezing

Op de jaarvergadering (31 mei 1958 te Zwolle) werden mej. A.E. van Heek en de heer Ir. A.J. Markvoort aan de beurt om af te treden. Zij werden herkozen.

Bron: , bladzijde