1961: Geen clubmatch

In 1961 was er geen clubmatch. Men besloot hiertoe wegens de hoge kosten

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde