1961: Ledenaantal 133

Het ledenaantal bewoog zich in 1961 langzaam maar zeker in een stijgende lijn. Aan het einde van dat jaar was het opgeklommen tot 133.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde