1961: Najaarswedstrijd

Het bleek in 1962 niet mogelijk om de najaarswedstrijd te houden op het jachtveld in Holthe, omdat het jachtveld in andere handen was overgegaan. Op het laatste nippertje lukte het een alternatief te vinden: een terrein van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in de buurt van Emmeloord.

De wedstrijd moest op het laatste moment 14 dagen worden verschoven omdat de gewassen nog op het veld stonden. De inschrijvers werden zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Helaas zwierf er wel een aantal belangstellenden op de verkeerde datum door de velden bij Emmeloord.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 199