1962: Clubmatch gelijk met de Winner

In het jaar 1962 werd er, gelijk met de Winnertentoonstelling in Amsterdam, een clubtentoonstelling gehouden. Er werd geprobeerd de Drent nu eens in groten getale te tonen. In totaal werden 22 Drentsche Patrijshonden ingeschreven, waarvan de helft behoorde tot de jonge garde.

De keuring vond plaats in een mooie grote ring en werd verricht door de heer F.J. Alofs. Hij verving mej. E.F. Kleijn die ziek was geworden. Beste van het ras: de reu Eros van Biljoen, eigenaar O.T. Oosterwal.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde