1965-4: Bestuursverkiezing

Op de jaarvergadering van 24 april 1965 waren aan de beurt om af te treden: mevr. A.E. Crol-van Heek en de heer Ir. A.J. Markvoort. Beiden werden herkozen.

[203]

Bron: , bladzijde