1966-5 Nieuw bestuurslid

Op 7 mei 1966 werd te Zwolle de jaarvergadering gehouden. Aan de beurt om af te treden waren de bestuursleden mej. E.F Kleijn en de heer A. van Bergeijk, die zich beiden herkiesbaar stelden. De heer Lüps bedankte als bestuurslid en door het bestuur werd de heer R.J. Krab uit Emst voorgesteld. De door de ‘oppositie’ voorgestelde tegenkandidaat kreeg slechts 6 stemmen zodat mej Kleijn en de heer Bergeijk werden herkozen en de heer Krab als bestuurslid werd benoemd. De heer Lüps werd erelid.

Bron: , bladzijde