1967-2: Bestuursverkiezing

De algemene ledenvergadering werd gehouden op 4 februari 1967 in Amersfoort en de jaarvergadering op 8 april 1967 in Zwolle. Op deze laatste vergadering waren de heer Baron van Hogendorp en de heer Mr. P. van Delden aan de beurt om af te treden. Laatstgenoemde bedankte als bestuurslid.

De heer J.F. Baron van Hoogendorp werd herkozen en met meerderheid van stemmen trad de heer R. van Zandwijk toe tot het bestuur.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 210