1968: Ledenvergaderingen, bestuursverkiezing

De vereniging kwam in algemene vergadering bijeen op 27 januari 1968 in Amersfoort, terwijl de jaarvergadering plaats had op 27 april in Zwolle. Op deze laatste vergadering waren de heren Ir. A.J. Markvoort en R.J. Krab aan de beurt om af te treden. Beiden werden bij acclamatie herkozen.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 211