1969: Algemene vergadering, Ereleden

De algemene vergadering werd op 18 januari 1969 in Zeist gehouden. Tijdens deze vergadering werden Jonkvr. A.J.M. van der Heyden van Doornenburg en Mr. P. van Delden benoemd tot ereleden van de vereniging.

De vergadering werd voorafgegaan door een keurmeesters-examen, de eer E.J. Schuppen legde het examen met goed gevolg af.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 213