1969: Jaarvergadering, Erelid

De jaarvergadering werd op 31 mei 1969 gehouden te Zwolle. Aan de beurt om als bestuurslid af te treden: mej. E.F. Kleijn en mevr. A.E. Krol-van Heek. Laatstgenoemde was niet herkiesbaar, mevr, Crol-van Heek werd zonder hoofdelijke stemming herkozen.

Als nieuw bestuurslid werd (ook zonder hoofdelijke stemming) gekozen: mevr. H. Molenaar-Koehoorn uit Culemborg. Zij was de nieuw secretaris.

Mevr. A.E. Crol-van Heek was 20 jaar secretaris geweest en werd wegens haar vele verdiensten voor het ras tot erelid van de vereniging benoemd.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 213