1969: Roerig jaar, klacht bij Raad van Beheer

Het jaar 1969 was een roerig jaar voor de vereniging. De onderlinge verstandhouding tussen het bestuur en de al enige jaren aanwezig ‘oppositie’ was steeds slechter geworden. De onenigheid liep zo hoog op dat het bestuur en de keurmeester mej. E.F. Kleijn over twee leden van de ‘oppositie’ een klacht indienden bij de Raad van Beheer. De raad van Discipline voor Kynologie deed op 16 april 1969 uitspraak. Met betrekking tot de klacht van mej. Kleijn werd een persoon voor een jaar gediskwalificeerd met al zijn honden en kreeg de ander een bersping. Terzake de klacht van de vereniging was de uitspraak voor beiden: een voorwaardelijke diskwalificatie van 6 maanden.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 213