1970-5: Jaarvergadering, bestuurswisselingen, erelid

De jaarvergadering werd gehouden in Zwolle op 2 mei 1970. Aan de beurt om af te treden: A. van Bergeijk, hij was herkiesbaar. Dhr. R.J. Krab is overleden. Het bestuur stelde voor om in deze vacature te voorzien door de heer O.T. Oosterwal uit Odijk te benoemen. Mej. E.F. Kleijn trad af wegens drukke werkzaamheden. Het bestuur stelde voor deze vacature mevr. A.J. Pasman-Camphuis (Heerenveen) voor. De leden namen deze voorstellen aan.

Mej. E.F. Kleijn werd benoemd tot ere-lid.

Mevr. M.M. Schippers-Bartels werd benoemd in de Redactie-commissie.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 214