1970-8: Gebruikshondenproef

De najaarsveldproef werd op 29 augustus 1970 te Holthe in Drenthe gehouden. Er waren zes deelnemende honden.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 215