1971-1 Algemene vergadering, PRA

De algemene vergadering werd gehouden op 16 januari 1971 te Amersfoort. Besloten werd dat het clubblad ‘Onze Drent’ in het vervolg 6 maal, in plaats an 4 maal, per jaar zou verschijnen. In verband hiermee werd de contributie als volgt: fl. 5,- lidmaatschap en fl. 5,- clubblad. Verder werd besloten voortaan advertenties in het clubblad op te nemen van dekreuen die waren onderzocht op HD en die daarvan vrij waren bevonden.

Ook werd op deze vergadering een begin gemaakt om te komen tot een fokadviescommissie. In het voorjaar ontving de secretaris van de vereniging een brief waarin werd medegedeeld dat er in de kliniek van Kleine Huisdieren te Utrecht bij enge Drentsche Patrijshonden nachtblindheid (PRA) werd geconstateerd. Het bestuur van de de vereniging nam dit ernstig op en betreurde het daarom ten zeertse dat de eigenaren van de betreffende dieren zich niet hadden gemeld. Ook e briefschrijver weigerde inlichtingen hieromtrent te verschaffen.

In het februari-nummer van Onze Drent werd een enquĂȘteformulier betreffende nachtblindheid afgedrukt. De leden werd verzocht, indien zij in het bezit van een blinde hond waren of waren geweest, dit formulier in te vullen. De reacties waren minimaal.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 217