1971-5 Jaarvergadering, bestuursverkiezing

De jaarvergadering werd op 1 mei 1971 gehouden in Zwolle. Aftreden waren de heer J.F. Baron van Hogendorp en de heer R. van Zandwijk, die zich niet herkiesbaar stelde. De heer van Hogendorp werd herkozen de in de plaats van de heer van Zandwijk werd mej. E.W. van Nuffelen gekozen.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 217