1974-01: PRA

Begin 1974 hadden het bestuur en me. E.F. Kleijn, lid van de fokadviescommissie, een onderhoud met enkele deskundigen op het gebied van nachtblindheid (PRA), die werkzaam waren aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Tijdens dit gesprek kwam het grote belang naar voren om tijdig inzicht te hebben in hoeverre nachtblindheid zich al onder het Drentsche Patrijshondenras had verbreid.

Men kwam overeen zoveel mogelijk honden in Utrecht te laten onderzoeken. Het streefgetal om mee te beginnen was 200. In het clubblad ‘Onze Drent’ werd een formulier afgedrukt voor het aanmelden van een hond voor dit onderzoek. Velen maakten hiervan gebruik.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 224