1974-03 Jaarvergadering

Op zaterdag 30 maart 1974 hield de vereniging haar jaarvergadering in de Oude Tram in Amersfoort. De bestuursleden mr. M.G.M. van Markwijk Kooy en A. van Bergeijk waren aan de beurt om af te treden. De heren van Markwijk Kooy werd herkozen, de heer van Bergeijk stelde zich niet herkiesbaar. In zijn plaats werd, na stemming, gekozen de heer A.J. Booij uit Berkum (Zwolle), die door een aantal leden kandidaat was gesteld.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 225