1974-04: Clubmatch/Fokdag

Omdat er door erfelijke afwijkingen, zoals HD en PRA en andere redenen een aantal honden voor de fokkerij was uitgeschakeld, was er minder keus gekomen in het fokmateriaal. Er werd daarom besloten om in 1974 geen Clubmatch te houden, maar een Fokdag. Daar er vooral een gebrek aan goede reuen was, werden eigenaren van reuen opgeroepn om op de Fokdag te verschijnen.

Om een inzicht in de vererving te krijgen werd ook verzocht op deze Fokdag uit te komen met zoveel mogelijk nakomelingen van de voor de fokkerij gebruikte reuen plus de moederhonden.

De Fokdag werd gehouden op 20 april 1974 in de Eiermarkthal in Barneveld. Een groot aantal leden verscheen daar met hun honden. De reuen Ascon van de Jachtpassie (eig. O.T. Oosterwal) en Vanka (eig. A.J. Booij) spanden de kroon wat betreft het aantal nakomelingen. Van Ascon waren er 27 en van Vanka 26. De honden werden besproken door mej. E.F. Kleijn. Helaas beantwoordde de dag niet helemaal aan de verwachtingen. De akoestiek in de hal was zó slecht dat velen geen woord verstonden van hetgeen door de microfoon werd gezegd. Er werd wel geconstateerd dat er bij de nakomelingen van alle aanwezige fokreuen zeer goede honden waren en dat de vroeger soms groet verschillen in type minder voorkwamen.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 224