1975-01: Apporteerwedstrijd

Door en met subsidie van de KNJV werd op 11 januari 1975 een zogenaamde apporteerwedstrijd georganiseerd. De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders had hiervoor in de Flevopolder een terrein beschikbaar gesteld. De organistaie vond plaats door en onder auspiciën van de Commissie Jachthonden van de KNJV. De vereniging werd daarin vertegenwoordigd door de voorzitter.

Elke wedstrijdorganiserende vereniging mocht één hond afvaardigen en één hond aanwijzen als reserve. Zodoende bestond het veld ui 13 tophonden die beoordeeld werden op post, in het veld, in en over water en in de dekking. De vereniging De Drentsche Patrijshond werd vertegenwoordig door drs. J.N. Kraay met zijn hond Drentha. Drentha gaf lang niet onverdienstelijk acte de acte de présence en eindigde in de middenmoot.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 225