1976-10: Ledenvergadering

De ledenvergadering werd op 9 oktober 1976 gehouden in Amersfoort. Tijdens deze vergadering werden aan de winnaars van de najaarsveldproef de prijzen en diploma’s uitgereikt. De wisselplaquette ging naar de heer C.B. Woets en de Suze Markvoortbeker naar de heer P.G. Kempenaar.

De contributie werd verhoogd tot fl. 20,- per jaar.

Het klassenplan werd eerst algemeen en daarna puntsgewijs doorgenomen, waarbij enkele wijzigingen werden aangebracht. Het plan werd daarna met algemene stemmen door de vergadering aangenomen.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 231