1977-05: Jaarvergadering, HD

Op 21 oktober 1977 kwamen de leden van de vereniging weer bijeen. De ledenvergadering werd ditmaal op een vrijdagavond gehouden en wel in restaurant Hoog Brabant in Utrecht. De opkomst was bijzonder gering.

Op de enquête in ‘Onze Drent’ van augustus waren maar enkele reacties binnengekomen. Ogenschijnlijk was iedereen tevreden met het vergaderen op zaterdag. Er waren enkele positieve reacties binnengekomen op de enquête in ‘Onze Drent’ over het verdelen van de vereniging in regio’s, Het bestuur zegde toe hieraan de nodige aandacht e besteden en de voorstanders van dit idee uit te nodigen voor een gesprek.

Mevr, M.A. Engelsma uit Den Haag werd toegevoegd aan de redactie van ‘Onze Drent’.

Na een levendige discussie werd besloten om in bepaalde gevallen het fokken met ‘HD licht positieve’ honden toe te staan, één en ander na goedkeuring van FAC die hieromtrent de uiterste voorzichtigheid zal betrachten. Bij een dergelijke paring zal een nakomelingenonderzoek verplicht worden gesteld.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 234