1978-05: Jaarvergadering, gebruikshondencommissie

Op zaterdag 27 mei 1978 werd in Hotel-restaurant Wientjes in Zwolle de jaarvergadering gehouden. De bestuursleden mevr. M.M. Schippers-Bartels en de heren drs. J.N. Kraay en E.Th. van der Werk waren aan de beurt om af te treden. Mevr. Schippers en de heer Kraay werden bij acclamatie herbenoemd. In de vacature die ontstond door het zich niet herkiesbaar steeln van de heer van der Werk werd voorlopig niet voorzien.

In deze vergadering werd door het bestuur voorgesteld om een commissie gebruikshonden in te stellen. Dit voorstel werd positief ontvangen en bekrachtigd door de vergadering. Deze commissie, bestaande uit zes regionale leden en eventueel twee leden van het bestuur opgedragen het gebruik van de Drentsche Patrijshond ter jacht te stimuleren en bij daarop gerichte activiteiten te coördineren, te assisteren of initiatief te nemen.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 237