1979-03: Ledenvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering werd op 17 maart 1979 in Zwolle gehouden. De bestuursleden, de heren J.F. Baron van Hogendorp en O.T. Oosterwal waren aan de beurt om af te treden. Tevens waren er twee vacatures. Op de ledenvergadering van 27 mei 1978 was besloten uit te zien naar iemand die de penningmeester, de heer oosterwal, zou willen opvolgen. De heer B. Kooiker bleek daartoe bereid. Voor de tweede vacature, ontstaan door het overlijden van mevr. H. Molenaar-Koehoorn, stelde het bestuur voor de heer drs. J.H. Frijlink te benoemen. Er waren geen tegenkandidaten, beide heren werden gekozen. De heren Baron van Hogendorp en Oosterwal werden herkozen als bestuurslid.

De voorzitter deelde mee dat de Fokadviescommissie niet goed functioneerde. In de volgende vergadering zal men met het voorstel komen een fokregistratiecommissie in te stellen in plaats van een fokadviescommissie.

Er worden 7 leden voor de gebruikshondencommissie benoemd.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 239