1980-06: Algemene ledenvergadering

Op 7 juni werd in De Bilt de algemene ledenvergadering gehouden. De voorzitter mr. M.G.M. van Markwijk Kooy stelt zich niet herkiesbaar. ook de heer O.T. Oosterwal, die inmiddels het penningmeesterschap heeft overgedragen aan de heer Kooiker, treedt af. De heer J.F. Baron van Hogendorp ziet zich door persoonlijke omstandigheden genoodzaakt af te treden als bestuurslid. De heer P.G. Kempenaar en mej. E.W. van Nuffelen worden herkozen en als nieuwe bestuursleden worden gekozen: de heren J. Dijker en C.B. Woets.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 248