1981-01: Overlijden Jonkvrouwe A.J.M. van der Heyde van Doornenburg

Op 8 januari 1981 overleed op 76-jarige leeftijd ons erelid Jonkvrouw Alexandra Joanna Maria van der Heyde van Doornenburg, beter bekend als ‘de Freule’. Zij was een unieke vrouw, die jaar in jaar uit bereid was op onze veldwedstrijden te jureren, ondanks de vaak teleurstellende resultaten. Vanaf onze eerste veldwedstrijd op 23 april 1949 tot in het jaar 1979 heeft zij met veel enthousiasme onze Drenten gekeurd en de voorjagers met raad en daad bijgestaan.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 250