1981-02: Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering werd op 21 februari 1981 gehouden in Amersfoort. De voorzitter, de heer J. Dijker, deelt mee dat onze vereniging een wisselplaquette ‘In Memoriam De Freule’ ter beschikking zal stellen voor de openklas van de voorjaarsveldwedstrijd.

Na stemming wordt drs. J.N. Kraay (vice-voorzitter) wordt herkozen voor de volgende 3 jaar. Mevr. M.M. Schippers (secretaris) wordt met algemene stemmen herkozen. De heer N.J.A. Debets wordt benoemd als lid van de gebruikshondencommissie.

Er wordt besloten om in het najaar een Fokdag te organiseren.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 250