1981-10: Ledenvergadering

Op 3 oktober werd een ledenvergadering gehouden in restaurant ‘De Amershof’ in Amersfoort. De in ‘Onze Drent’ gepubliceerde nieuwe statuten werden toegelicht, besproken en geaccordeerd.

De vergadering besloot dat bestuursleden in het vervolg slecht 2x herkiesbaar zijn. Daarna kunnen zij wel weer als kandidaat gesteld worden.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 252