1982-03: Ledenvergadering

De ledenvergadering vond plaats op 19 maart 1982, opnieuw in ‘De Amershof’ in Amersfoort. Het vermogen van de vereniging bedroeg fl. 76.000,-.

Aangezien er geen tegenkandidaten zijn worden mej. E.W. van Nuffelen en de heer B. Kooiker bij acclamatie herkozen als bestuursleden.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 258