1982-12: Epilepsie

Epilepsie in ons ras kwam in meerdere mate naar voren en het bestuur was er van doordrongen dat deze kwaal bijzondere aandacht vroeg.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 262