1983-05: Algemene ledenvergadering, epilepsie

De algemene ledenvergadering werd gehouden op 27 mei 1983 in ‘De Amershof’ in Amersfoort. De bestuursleden, de heer J. Dijker en C.B. Woets stelden zich niet herkiesbaar. De door het bestuur voorgestelde kandidaat-bestuursleden, te weten de dames J. Offereins-Snoek en A. Stroink-Schreuder werden met algemene stemmen benoemd.

De functies werden in het bestuur als volgt verdeeld: voorzitter drs. J.N. Kraay, vize-voorzitter de heer A.J. Booij, secretaris mw. M.M. Schippers-Bartels (die te kennen gaf haar functie binnen afzienbare tijd neer te leggen), 2e secretaris mw. Offereins-Snoek, 3e secretaris mw. Stroink-Schreuder, penningmeester de heer B. Kooiker, redactie mej. van Nuffelen en commissie gebruikshonden P.G. Kempenaar.

De FRC deelde mede dat het aantal honden met epileptiforme aanvallen het aantal aan PRA lijdende honden aanmerkelijk overtrof. De FRC meende dan ook dat een nader onderzoek naar het voorkomen van deze afwijking niet alleen wenselijk maar zeker noodzakelijk was en zei daar spoedig mee te willen beginnen.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 263