1983-10: Gebruikshondenklas op tentoonstellingen

In 1983 is er besloten dat honden kunnen worden ingeschreven in de gebruikshondenklas als ze voldoen aan de volgende eisen:

een kwalificatie Uitmuntend, Zeer goed, Goed of een certificaat van natuurlijke aanleg ‘C.Q.N’, behaald op een nationale of internationale door de FCI erkende kampioenschapsveldwedstrijd in een klasse waarin het CACT en/of het CACIT kan worden behaald.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 266