1983-13: Aantal nesten

In 1983 werden 164 pups geboren uit 27 nesten: 77 reuen en 87 teven,

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 266