1984-03: Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering werd op 23 maart 1983 gehouden in restaurant ‘De Amershof’ in Amersfoort. De openingsrede van de voorzitter had als onderwerp het door het bestuur ontworpen beleidsconcept waarin gezondheid, jachtaanleg, karakter en het exterieur centraal staan. Hij stelt voor te gaan werken met vier vaste commissies: een fokbegeleidingscommissie, een tentoonstellingscommissie, een gebruikshondencommissie en een redactiecommissie. Het beleid van de vereniging zal duidelijker dan voorheen een stempel drukken op met met name de fokkerij van Drentsche Patrijshonden.

Als bestuursleden traden af mw. M.M. Schippers-Bartels en de heren J.N. Kraay en P.G. Kempenaar. Mw. Schippers die zo’n 10 jaar het secretariële en organisatorische deel van de vereniging regelde stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt beide aftreden heren opnieuw verkiesbaar, Vanuit de leden is een gebruikshonden-commissielid tegenkandidaat gesteld die een paar stemmen tekort komt, hetgeen een duidelijke vingerwijzing voor het bestuur moest zijn. De heren Kraay en Kempenaar worden herkozen.

De voorzitter deelt mee dat de heer C.H. Munnig Schmidt zijn functie als secretaris van de gebruikshondencommissie had neergelegd. De heer Munnig Schmidt benadrukt dat hij de commissie heeft verlaten in een goede verstandhouding.

Het was een zeer druk bezochte ledenvergadering. Aanwezig waren 8 bestuursleden en 96 leden.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 268