1984-05: Bestuursvergadering, fokbegeleidingscommissie

Op 29 mei werd in Hotel Centraal in Den Haag een bestuursvergadering gehouden in combinatie met de te benoemen leden voor de fokbegeleidingscommissie (FBC). De heer Booij merkte op dat de gebruikshondencommissie (GBC) een voorstel heeft gedaan voor het instellen van een FBC, maar dat hij nu moest constateren dat niemand van die commissie zitting heeft in de FBC. De voorzitter zou het eventueel wel wenselijk vinden dat een lid van de GBC ook deel uitmaakt van de FBC, maar denkt dat het in eerste instantie een regelmatig contact tussen de commissies voldoende is.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 273