1984-07: Titels Boaike Astha van Bircmede

In de maand juli 1984 werd aan Boaike Astha van Bircmede, eigenaar H. Companjen, zowel de titel van Nederlands Schoonheidskampioen als die van Internationaal Schoonheidskampioen toegekend. Deze laatste titel kan aan een hond van ras dat onderhevig is aan werk/veldwedstrijden worden toegekend wanneer deze heeft behaald:

a. in twee verschillende landen onder twee verschillende keurmeesters twee CACIB’s en

b. tenminste één derde prijs of de kwalificatie ‘Goed’ in een werk/veldwedstrijd waarvoor het nationale CAC aangevraagd.

Voor de titel Nederlands Schoonheidskampioen zijn 4 CAC’s nodig.

Boaike bewees door beide titels te behalen dat in ons ras niet alleen mooie honden voorkomen, maar ook zeer goede jachthonden.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 272