1984-11: Najaarsledenvergadering

Op 14 november 1984, een woensdagavond, werd in restaurant ‘De Amershof’ te Amersfoort de najaarsledenvergadering gehouden. De gebruikshondencommissie in zijn nieuwe samenstelling werd aan de leden voorgesteld en de fokbegeleidingscommissie werd bij de leden geïntroduceerd.

Het grootste deel van de avond werd gebruikt om vragen te stellen aan een forum van daartoe uitgenodigde deskundigen.

De vereniging zou vanaf dit moment een positief fokbeleid gaan voeren. Het doel is niet zoveel mogelijk honden uit te sluiten van de fok, maar het behouden en zo mogelijk verbeteren van de vele goede eigenschappen die zo kenmerkend zijn voor ons ras. Daarnaast zou het terugdringen van alles wat ongewenst en schadelijk is voor het ras een belangrijke taak zijn.

De fokadviseurs zullen voor zowel reu als teef uitgaan van de volgende normen:

  • De hond dient qua karakter, aanleg en verschijning een goede vertegenwoordiger van het ras te zijn. De rasstandaard is leidraad.
  • De honden moeten bij de HD-keuring met HD-, HD Tc of HD± beoordeeld zijn. HD± x HD± wordt in het algemeen als ongewenst beoordeeld.
  • De uitslag van het PRA-onderzoek dient PRA-vrij of voorlopig PRA-vrij te zijn. Met PRA-dragers en directe nakomelingen van PRA-dragers mag niet worden gefokt.
  • Met aan toevallen lijdende honden mag niet worden gefokt en ook in andere gevallen kan epilepsie een negatief advies tot gevolg hebben.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 273