1984-12: Overlijden oudgedienden

In 1984 verloor onze vereniging een paar oudgedienden. Op 23 september overleed, op 90-jarige leeftijd, de heer G.E. Lüps uit Velp. Vanaf 1953 tot 1966 was de kasteelheer van Biljoen een toegewijd bestuurslid van onze vereniging. Memorabel waren de gezellige ‘gebruikshondenproeven’ die van 1952 tot 1966 op het landgoed werden gehouden. De kennelnaam ‘van Biljoen’ werd zo bekend dat men nog lang sprak van het ‘Biljoentype’.

Op 9 oktober 1984 overleed op 85-jarige leeftijd de heer H. Schuiling Bzn. uit Eext. Een ieder die zich ook maar enigszins in de geschiedenis van de Drentsche Patrijshond heeft verdiept, weet welke belangrijke rol de heer Schuiling daarin heeft vervuld, Zijn hond Nimrod, die op 18 april 1943 te Groningen bij de reuen eerste werd geplaatst, kan zonder meer als de stamvader van de Drent worden beschouwd. Het Nimrod-type wordt door velen als het ideale rastype gezien. Ook op bestuurlijk niveau heeft de heer Schuiling zijn sporen verdiend. Vanaf de oprichting van de vereniging in 1948 tot 1958 maakte hij deel uit van het bestuur. Hij was geen erelid, maar een lid met ere. Zijn naam zal voor altijd, onverbrekelijk, met de Drentsche Patrijshond verbonden blijven.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 274